Velkomen til Hamlagrø
 
 
Hamlagrø Hytteservice - Bulken - 5700 Voss
Tlf. 56 52 03 91 - Mobil: 414 75 414 - post@hamlagro.no
 
 ETABLERT I 1992
Hamlagrø Hytteservice har sin heilårlige drift i fjellet, oppdragsgjevarane er i all hovedsak "hyttefolk". Bedrifta satser på total løysningar. Vi og våre samarbeidspartnere har god erfaring med planlegging, tilrettelegging, bygging, restaurering m.m.
Hamlagrø er eit fjellområde mellom Bulken og Dale, og gir ein hytteinteressert ubegrensa moglegheiter. Solrike plassar. Moglegheiter for jakt, fiske og flotte turar, vinter som sommar. Bussforbindelse til Voss og Dale. 30 min. med bil til Voss.

07.03.2007