Opprusting av Dalane Fjellstova 2005-2006
Opprusting av Bygninger. opparbeiding av nytt vassannlegg.
Opparbeiding av uteareal
 
 
Skarvet hyttefelt, Hol kommune. Oppstart2006  ferdig 2007
3 stk hytter tot 500 kvadrat
Utstikking av tomter - Grunn og betongarbeid - Tømmrerarbeid - Muring av natursteinsmurer
 
    
Grunnarbeid hytte på Nestås 2005
Betongarbeid  -  Natursteinsmuring
 
    
Hytte i Holmen sommaren 2005
Tømmrerarbeid
 
    
Forsterkning av tak på campinghytte 2005
Bytte av dragar
 
 
Klubbhus på Voss Golfbane i 2005
Tømmrerarbeid
 

07.03.2007